30 Knöck är en mopedentusiast klubb som har sina rötter på Vara slätten. Klubben
grundades våren 2006 och har nu ett 20-tal aktiva medlemmar. Klubben har en lokal
som är under uppbyggnad men något invigningsdatum har ännu inte fastställts.
Klubben har 3 krav varav ett måste uppfyllas för att man ska förtjäna medlemsskap:

1.Mopeden måste göra 30+
2.Mopeden måste vara 30+
3.Föraren måste vara 30+